Previous article 31st may 2021 Next article

Inspirerende start interactief planproces Werkspoorpark Utrecht

Inspirerende start interactief planproces Werkspoorpark Utrecht

Na het winnen van de besloten prijsvraag voor een nieuw park in het Werkspoorkwartier in Utrecht zijn we gestart met een inspirerende digitale workshop met de gemeente, betrokkenen en omwonenden.

Het park is eigendom van Eneco en nu nog een braakliggend terrein tussen de Nijverheid en de elektriciteitscentrale. Naar verwachting kan de gemeente Utrecht dit terrein voor de komende 8 – 10 jaar gebruiken en openstellen als publiek park. De gemeente Utrecht wil de stad steeds meer vergroenen en met de ontwikkeling van de Carthesiusdriehoek als woningbouwlocatie wordt de behoefte aan groen alleen maar groter. Dit bleek ook uit de workshop, waarin omwonenden aangaven grote behoefte te hebben aan een uitbreiding van het groene wandelnetwerk.

In de prijsvraagfase heeft Karres en Brands niet een kant en klaar Schetsontwerp gemaakt, maar een groen raamwerk, dat samen met omwonenden en betrokkenen verder ingevuld kan worden. Het Werkspoorkwartier is een gebied waar nu al veel creativiteit en betrokkenheid aanwezig is en wij zien het als een enorme kans om deze energie uit het gebied in te zetten in ons ontwerpproces. Met de digitale workshop konden we ondanks het coronavirus toch met een grote groep geïnteresseerden communiceren en ideeën uitwisselen.

De workshop is de eerste in een reeks van vier, waarin we gezamenlijk werken aan het Voorlopig Ontwerp van een bijzonder tijdelijk park. Een park waarbij de inpassing van cultuur, ecologie en sport voorop staan en waarbij omwonenden en betrokkenen een grotere rol krijgen in het ontwerp, de invulling en het beheer.

-->