Previous article 12th may 2022

Museum Arnhem officieel geopend: Museale uitbreiding met panoramisch zicht op het uiterwaardenlandschap

Museum Arnhem officieel geopend: Museale uitbreiding met panoramisch zicht op het uiterwaardenlandschap

Vrijdag 13 mei wordt het vernieuwde Museum Arnhem en haar beeldentuin geopend voor publiek. Ontwerpbureau Karres en Brands is vanaf het eerste moment betrokken bij de uitbreiding van het museum. Op basis van de stedenbouwkundige visie en modellenstudie naar de uitbreidingsmogelijkheden van het museum van Karres en Brands, is het concept voor het gebouw ontworpen en het ontwerp van de beeldentuin uitgevoerd. 


Beeld: Karres en Brands

Het museum ligt op een van de mooiste plekken van Nederland. In de toekomstvisie van het museum is ingezet op het benutten van deze bijzondere landschappelijke situatie op de grens van de stuwwal. En daarnaast op het aansluiten van het museum bij de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen in de stad, zoals de ontwikkeling van het cultuurprogramma in het centrum en de ontwikkeling langs de kades van de Rijn. Deze open houding en het zoeken naar verbinding hebben hun weerslag in de fysieke verschijningsvorm van het gebouw, ontworpen door Benthem Crouwel Architects, en de tuin. Het museum kan daarbij opgevat worden als een schakel in een groter geheel. Dat betekent onder meer een betere zichtbaarheid vanuit de stad, maar ook een verankering in een netwerk van verbindingen. 


Beeld: Jannes Linders

De voormalige beeldentuin van het museum is flink aangepakt. Het ontwerp van de beeldentuin van Karres en Brands’ hand is eigentijds en sluit aan bij de oude parkstructuur die er ooit was voor de hele stuwwal: met slingerende paden, waardoor je als wandelaar nooit wist wat er na de bocht zou komen, word je nu opnieuw telkens verrast door de verschillende kunstobjecten. 

De brede publieke trap verbindt op een bijzondere manier de tuin met het museum en leidt de bezoeker naar het daarachter gelegen uiterwaardenlandschap. De trap landt enerzijds met een platform, dat dienstdoet als podium, in de tuin en loopt anderzijds uit in een ‘venster’ met zicht op de rivier. De trap fungeert ook als tribune voor het publiek, wanneer er voorstellingen plaatsvinden in de tuin.


Beeld: Jannes Linders

De tuin is als een buitenzaal van het museum en biedt ruimte aan bestaande en nieuwe kunstwerken en is een platform voor voorstellingen en activiteiten.

 
Beeld: Jannes Linders