Previous article 15th january 2021 Next article

Totstandkoming duurzaam landschapspark De Bulkenaar

Totstandkoming duurzaam landschapspark De Bulkenaar

Sinds september 2020 is Karres en Brands bezig met een visie voor het ontwikkelen van een landschapspark in het gebied de Bulkenaar, op de rand van Roosendaal. Het Bravis ziekenhuis is één van de grootste algemene regioziekenhuizen in Nederland. Waar het nu nog verdeeld is over twee verschillende locaties, biedt de Bulkenaar de mogelijkheid om een landschappelijke zorgomgeving op één locatie te ontwikkelen.
Met de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis ontstaat ook de kans om een innovatief, aantrekkelijk en duurzaam landschapspark te ontwikkelen waar gezondheid, natuurbeleving en recreëren centraal staan.
Karres en Brands heeft hiervoor een landschappelijk raamwerk opgesteld, wat gezamenlijk met omwonenden uitgewerkt zal worden tot aan VO/DO niveau. Het ruimtelijk casco vormt geen dichtgetimmerd blauwdrukplan, maar richt zich op structurerende lijnen die samen met de betrokken partijen verder invulling krijgen. In onze animatie is te zien hoe deze tot stand is gekomen en wordt deze toegelicht.
 

 

Voor meer informatie www.debulkenaar.nl