Profiel

Profiel

Karres en Brands is een ontwerpbureau dat gedreven is door ambitie, nieuwsgierigheid en ambacht. Uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteitsvraagstukken en demografische ontwikkelingen vragen om slimme en doordachte oplossingen. Een plan is pas flexibel én duurzaam als de ruimtelijke kwaliteit ervan niet lijdt onder veranderingen in programma en vormgeving. We maken plannen met een robuuste basisstructuur waarin natuurlijke en menselijke processen ruimte krijgen.

Proactief zetten we ons niet alleen in voor het product, maar is ook het begeleiden van de te zetten stappen in het proces cruciaal. Onze plannen ontstaan in nauwe dialoog met opdrachtgever en maatschappij. Daarbij is onze rol nooit eenduidig, maar gestoeld op maatwerk en een balans tussen regie en participatie. We zijn gedreven bouwers, en dragen samen met sterk opdrachtgeverschap bij aan het succes van een plan. We kunnen hierbij vertrouwen op onze ervaring, enthousiasme en ambacht. 

Een geslaagd plan begint met een helder idee dat de kans krijgt gedurende het proces om te groeien. We zoeken naar de vraag achter de gestelde opgave om zo een verhaal te schetsen dat de kern van de opgave aanpakt. Het vormt de visie waaraan we vast kunnen houden tot de realisatie. Onze projecten zijn niet alleen gebaseerd op sterke ruimtelijke concepten, maar zijn ook maakbaar en zorgvuldig gedetailleerd. Vormgeving kan verscholen kwaliteiten in het landschap zichtbaar maken. Met onze projecten voegen we nieuwe lagen aan de plek toe: tijdloos en herkenbaar. De herinterpretatie van de historie van de plek, is vaak de sleutel tot een boeiende transformatie. We verruimen continu onze blik voor passende en innovatieve antwoorden op de opgaven van nu.

Ons bureau is een discipline-overstijgende netwerkorganisatie, waarin we samenwerken met onder andere architecten, kunstenaars, sociologen, ecologen en technici. Met oog voor resultaat ontwikkelen onze ontwerpen zich op cyclische wijze. Ons werk kenmerkt zich door een balans tussen nuchterheid, intuïtie en maximale creativiteit. Ons bureau is een collectief van intrinsiek gemotiveerde mensen, waar we met elkaar nieuwe antwoorden vinden op actuele vraagstukken. Nieuwsgierige en multidisciplinaire individuen vormen het team dat wordt gedreven door ambitie.