Vorige artikel 20 april 2023 Volgende artikel

‘Hollands Meesterschap 2070’ geselecteerd door de Kennisregio aan Zee

‘Hollands Meesterschap 2070’ geselecteerd door de Kennisregio aan Zee

Het onderzoeksvoorstel van Karres en Brands, Studio Monnik en Charan van Krevel (Radboud Universiteit) is geselecteerd voor de Open Oproep van de Kennisregio aan Zee. Van alle inzendingen is ‘Hollands Meesterschap 2070 – een levenslang leerlandschap voor iedereen’ gekozen in de top 3 voor verdere uitwerking.

Hoe kunnen ruimtelijke, maatschappelijke en economische maatregelen bijdragen aan het overbruggen van de opleidingskloof? In ‘Hollands Meesterschap 2070’ stellen we een maatschappij voor waar welvaart, groei en kennis breder worden gedefinieerd en gedragen. Welvaart waarin welzijn vooropstaat. Groei die de planeet beter achterlaat. Praktische en theoretische kennis die een gelijkwaardige beloning en sociale status hebben.

De kennishubs van nu werken straks als een netwerk van gildes waar verschillende type intelligentie elkaar versterken. Zo worden kennisdistricten een katalysator voor een nieuw soort stad waar werken, leren en maken veel meer verweven zijn en verschillende type kennis elkaar vinden.

Door de ervaring met het ontwerpen van campussen, innovatiedistricten en duurzame werklandschappen, is dit een opgave die goed bij Karres en Brands past. Samen met het onderzoek van Studio Monnik naar de toekomst van werk en onderwijs, en de economische verankering van Brede welvaartsprincipes van Charan van Krevel, vormen we een sterk team voor deze opgave.

Samen dromen we over een levenslang leerlandschap voor een nieuwe generatie Hollandse meesters!

Kennisregio aan Zee is een samenwerking tussen de gemeentes Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden. Via deze Open Oproep wordt de stedelijke economie van de regio in 2070 verkend en de rol die brede welvaart hierin kan spelen.