Previous article December 21th 2023 Next article

Karres en Brands maakt stedenbouwkundige visie spoorzone Doetinchem

Karres en Brands maakt stedenbouwkundige visie spoorzone Doetinchem

Karres en Brands heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem een stedenbouwkundige visie gemaakt voor de spoorzone Doetinchem. De visie is unaniem door de raad vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal voor de grootste binnenstedelijke opgave van de stad. Het bureau schetst een toekomstbeeld waarin werken, wonen, leren, verblijven en overstappen samenkomen in een productieve stadswijk rond het station in het hart van de Achterhoek.

De visie, in de vorm van een ‘structuurschets’, kreeg vorm op basis van een breed participatieproces met inwoners, ondernemers, gebiedspartners en andere betrokkenen. De visie laat zien dat de Achterhoekse economie wordt versterkt met 2000-3000 arbeidsplaatsen, met volop ruimte voor innovatie, maken, productie en experiment. Tegelijkertijd wordt het gebied geïntensiveerd met 1.000 - 2.500 woningen, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, cultuur en commercie. De relatie met het landschap wordt hersteld door de aanplant van veel bomen. Een nieuw Oude IJsselpark op de plek van de oude rivierarm brengt het water terug in de stad. Voortbouwend op de aanwezige kwaliteiten worden vier karaktergebieden voorgesteld, ieder met eigen kenmerken, sfeer en programmamix. Er wordt een ‘ringstructuur’ en hubstrategie rond de binnenstad voorgesteld, waardoor er meer ruimte ontstaat voor groen, (fiets-) paden, pleintjes en andere verblijfsplekken. Door een slimme herpositionering van het parkeren en het busstation, sta je bij aankomst van het station, direct in het hart van de stad.

 

 

 

Noaborschap in de spoorzone

In de visie wordt speciale aandacht gegeven aan het ‘Noaberschap’, als kracht van de Achterhoek. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan ontmoeting, gemeenschappelijkheid en samenzijn tussen mensen. Bebouwing wordt ‘gelaagd’ opgebouwd in buurten met binnentuinen, collectieve hoven, semiopenbare pleintjes en parken. Hierdoor is enerzijds een grote mate van privacy en anderzijds ruimte om zelf invulling te geven aan de leefomgeving. Hiermee wordt het ‘bonte’ bouwblok als bebouwingsprincipe geïntroduceerd. Door slimme programmamixen ontstaat er kruisbestuiving tussen mensen en ideeën en wordt de innovatiekracht en economie van de stad versterkt.

Cirkelregio Achterhoek

De Achterhoek is één van de voorlopers in de circulaire economie. In de visie wordt de spoorzone dan ook gezien als testruimte, aanjager en voorbeeld hiervan. Er wordt gewerkt aan versnelling van de woningbouw door prefabricage en demontabel te bouwen. Er is ruimte voor een gezamenlijke hub waarin reststromen, energie en logistiek worden samengebracht, opgeslagen en gedistribueerd. En de visie stelt een hernieuwde duurzame relatie voor met het ommeland door productie van biobased materialen als vlas, hout, stro en riet. Losse ingrepen in de Spoorzone worden hiermee aan elkaar gekoppeld, waardoor robuuste systemen ontstaan en de impact groeit van de circulaire economie in de Achterhoek.

Vervolg

Nu de gemeenteraad de visie heeft goedgekeurd, wordt in de vervolgstap gewerkt aan een masterplan en ontwikkelstrategie. Tegelijkertijd wordt op verschillende kavels gestart met ontwikkeling. De input van de omgeving blijft meegenomen worden, waardoor een continu en open gesprek over de ontwikkeling is gegarandeerd.

Related projects