Previous article October 18th 2022 Next article

Renovatie buitenruimtes Binnenhof van start

Renovatie buitenruimtes Binnenhof van start

De renovatie voor de buitenruimtes van het Binnenhof is van start! Sinds 2018 zijn we betrokken bij dit project. De renovatie van het Binnenhofcomplex is in beginsel een technische en functionele renovatie van het interieur van het complex.

De ingrepen die daaruit voortkomen hebben ook een impact op de buitenruimten op en rondom het Binnenhof. Daarnaast groeit het aantal toeristen en scholieren dat het Binnenhof bezoekt, hetgeen een weerslag heeft op het gebruik van de buitenruimte.

De bouwperiode van vijf en een half jaar zal sporen achterlaten in de buitenruimten en ter voorbereiding worden belangrijke elementen gedemonteerd en opgeslagen. Eerder in het voorjaar 2022 is de Binnenhoffontein van het Opperhof gedemonteerd voor tijdelijke opslag en restauratie. Hier opvolgend worden nu de bestratingsmaterialen zorgvuldig weggehaald en opgeslagen. Aan het eind van de renovatie wordt de fontein en bestratingen teruggeplaatst.

Meer informatie over het ontwerp is te vinden op de website van de Binnenhof renovatie: https://www.binnenhofrenovatie.nl/